Un dels grans valors de la Unió Europea, i el que fa que sigui un procés únic, és precisament la seva dimensió política. La dimensió que supera els tractats econòmics i de lliure canvi i que es fonamenta en la construcció de valors comuns i de diàleg per a tots els paï-sos que la integren.

El lobby a la UE